Voorwaarden

ALGEMENE AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN

De BBQ ACADEMY is toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan (leren) barbecueën.

Enkel personen met een geldige inschrijving wonen de door hen gekozen barbecuesessie/ workshop bij.

Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het juiste inschrijvingsgeld op rekening IBAN BE68 7512 0746 3034 met de vermelding welke barbecuesessie en datum van de sessie.

U dient binnen de 5 werkdagen na registratie via onze site het inschrijvingsgeld over te maken op de rekening van de BBQ ACADEMY . Na deze termijn vervalt uw inschrijving.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de barbecuesessie van uw keuze door ziekte of oponthoud bent u verplicht om de BBQ ACADEMY op voorhand te verwittigen (telefoon of sms). De gemaakte foodkosten en administratie  worden aangerekend, met een minimum van €25 per sessie per persoon. Het verschil wordt teruggestort.

Alle foodkosten en dranken (wijn, bier, koffie, thee, fris) zijn inbegrepen in de prijs.

De vooropgestelde prijzen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Een barbecuesessie start om 19u stipt en eindigt om 22u30 stipt.

Bij het verlaten van de BBQ ACADEMY respecteren we de rust en privacy van onze buren.

Afwas behoort ook tot een barbecuesessie.

Overmatig alcoholgebruik wordt niet toegestaan.

Bij diefstal wordt onmiddellijk de politie verwittigd en de kosten aangerekend.

Onze lesgevers zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na een barbecuesessie.

We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op onze parking.

Schade aan de installaties en de infrastructuur van de BBQ ACADEMY valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt. Eventuele kosten worden aangerekend.

De BBQ ACADEMY is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de gemaakte afspraken inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, …

De afspraken inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, … dienen stipt te worden nageleefd door de klant. Bij gebrek hieraan behoudt de BBQ ACADEMY zich het recht om de activiteit onmiddellijk stop te zetten zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.